Välkommen till tredje uppdatering!

posted in: uppdatering | 0

HEDERSGÄST
Sergio Altesor Licandro

Välkommen!

I denna tredje uppdateringen har jag glädjen att få presentera Sergio Altesor Licandro, poet och konstnär från Uruguay. Som hedersgäst publicerar han tre dikter ur sina breda och uppskattade verk: Den andre i tystnaden, Eländiga regn och Flyktingar.

I INÉDITOS/ENSAYO hittar Du en introduktion till den litterära indigenismen.

I INÉDITOS/POESÍA finns nu tre dikter ur min manuskript Cuencas de angustia.

Juan Carlos
12/03/2022

Comments are closed.