HEDERSGÄST


Född i Uruguay, Montevideo, 1948. Är mor till tre barn och har fyra barnbarn. Levde, studerade och arbetade i mitt ursprungsland fram till 1972, då jag gav mig av till Chile. Kom som politisk flykting till Sverige efter den chilenska militärkuppen och bodde i Stockholm till december 1985, då jag återvände till Uruguay efter landets demokratiska öppning. Också under mina tolv år i Sverige ägnade jag mig åt studier och arbete.

Jag är jordbruksexpert, har avlagt sjuksköterskeexamen, är tekniker inom psykomotorisk rehabilitering och utbildad i Somatic Experiencing ®, en metod som rör behandling av de sviter som trauman lämnar i våra liv och som påverkar livskvaliteten i nuet.

Sedan återkomsten till Uruguay har jag arbetat med vård av människor med beroende av sinnesförändrande droger och som föreläsare inom områdena mental hälsa och psykomotorik, såväl inom den offentliga som den privata sektorn.

Redan i barndomen började jag skriva, i första hand poesi; prosa har jag börjat ägna mig åt först på senare år. Jag har deltagit aktivt i skrivarkurser, i workshops om litteratur och berättelser, och blivit publicerad ett antal gånger i tidskrifter och dagstidningar, både yrkesmässiga och litterära, och jag har fått en diktbok utgiven, Tiempo de monstruos, 1991 (Vidundrens tid). Inom kort ska min prosabok La silla azul: entre exilios y desexilios (Den blåa stolen: mellan exiler och hemkomster) publiceras.

För närvarande (efter pensioneringen) är jag fortsatt aktiv inom mentalhälsovården och försvar av psykiskt lidande människors rättigheter, i olika grupper på området.

Mitt skrivande har varit och är en återspegling av mitt personliga, känslomässiga, sociala och politiska engagemang; jag har försökt och fortsätter försöka att aldrig hålla mig undan det dagliga och vardagliga skeendet, dess historiska utveckling och dess ställningstaganden vad gäller kärlek, rättvisa, kultur, natur och de valmöjligheter vi där har, aldrig långt från den humana tillblivelsen hos våra folk och hos oss själva.

Tolkning: Manni Kössler

Graciela Curbelo

Vintern väver av kylan
ett varmt innanmäte
när det finns ett hem
och skydd
av mat
kläder och väggar
är möjligt
Men den vintern
där plåt och papp tar över
och leran aldrig torkar
där skon är trasig eller inte finns
där hunden
ibland
verkar vara den enda
som inte är ledsen
och de lidande kropparna
kantrar över mot vreden eller sorgen
just där
är vintern
ett iskallt straff
som slukar livet
och dödar hoppet.

juli 2007

Espiral I, Aurora Gasull, 2020, Still of the film Espiral I, with music by Cristina Vilallonga

Jag behöver känna din hand längs min rygg
och hur våra kroppars djup
njuter
genom huden

Jag behöver din mun
i tystnaden tät som lera
och som formar våra gester samstämmigt

Ibland gör mina celler
uppror och jämrar sig övergivna
min kropp saknar
det den var med dig
och begråter utan skam
denna frånvaro av dofter och smaker
av sinnen utmattade
efter allt samtyckt tumult
Det är då
som de oblygt förklarar sig
behöva din hand
längs min rygg.

juli 2016

Espiral II, Aurora Gasull, 2020, Still of the film Espiral II, with music by Cristina Vilallonga

Min stam finns
den kretsar runt i min almanacka
ler från fotografier
hörs i telefonen
skriver på internet
delar mina utrymmen
och mina drömmar
den har ont i min smärta
har roligt i mitt skratt
Den har inte bara en kontinent
ändå
är båda närvarande
här och där
Min stam finns
några lever inte längre dagens liv
men de formar mitt liv av hågkomster
de pratar i minnena
… och i vardagen
barn
vänner
kamrater
helare av kroppen och själen
som vi utgör
tillhörighetens undanskymda stolthet
i detta att vi tillhör valet av oss
sorgsna eller glada
fria
flocken ett vi som älskar oss
trots håglöshetens prövning
Min stam finns
och den förklarar sig evig.

april 2002

Espiral II, Aurora Gasull, 2020, Still of the film Espiral II, with music by Cristina Vilallonga

Och i stenen såg jag mig
som sten till sist
ett litet stycke historia
och för mig
en rullande sång
en hög kustklippa
en kulle
ett berg
granit
kvarts
ljus
seklers salt
och stycken av galaxer

Och i stenen såg jag mig
drivande i fårorna
kosan styrd mot vindar och vatten
I människans hand
mur
fängelse
grund
torn
hus
levande pilspets och säker död

Och i stenen såg jag mig
färg
struktur
form
en liten kiselsten med historia
på väg mot Anderna
sten till sist.

oktober 1999

Espiral II, Aurora Gasull, 2020, Still of the film Espiral II, with music by Cristina Vilallonga

Som sjöfarare föddes vi
de första färderna
inre och livmoderliga
höll festen
på det där mänskliga skeppet

Farvatten och vågor
som förmår erövra oss
bevakar svartsjukt
takten och rytmen
som gungar träet
och gör det ädlare

Våra liv
buktande barkasser
gondoljärsånger
fattiga fiskares båtar
som uthärdar bistra tider
och genomlider skeppsbrott
i ett smatter av segel
i ett dunkande från åror
eller starka motorer
och sätter kurs mot
framgångar och katastrofer
för att skapa återkomster
till sina hamnar

2004 (19.1.2005)

Espiral III, Aurora Gasull, 2020, Still of the film Espiral III, with music by Cristina Vilallonga