HEDERSGÄST


Lärare i Litteraturvetenskap och Magister i Utbildningsadministration.

Ciancio har publicerat essäböckerna:
La crítica literaria integral (1997).
La ciudad inventada (Premio de ensayo Academia Nacional de Letras, 1998).
La cultura en el periodismo y el periodismo en la cultura (2007).
Soñar la palabra (Premio Internacional Fundación Benedetti, 2012).

Diktsamlingarna:
Arquitrabe (2010).
Cieno (Premio Nacional de Poesía, 2011).
Haikus de Kiushu (2017).
Los ojos críos (2021).
Linaje (Premio Onetti de Poesía, 2021).

Antologierna:
Nada es igual después de la poesía. 50 poetas uruguayos del medio siglo (2005).
El amplio jardín. Poesía joven de Uruguay y Colombia (2006).
Los hijos del fuego. Poesía joven de Uruguay (2013).

Gerardo Ciancio har fått stipendium från kulturministeriet i Kina för att studera vid universitetet i Beijing (2011); stipendium från Japan International Cooperation Agency för att studera i Japan (2012) samt stipendium från Fundación Carolina för att studera i Madrid (2002).

De dikter som publiceras här är ett smakprov ur boken Casa de Salud, som tilldelades Juan Carlos Onetti-priset 2022, och kommer att utges under de kommande månaderna av Montevideos kommun och Editorial Yaugurú.

En sällsynt genomskinlighet
tar över morgonen
och vi stiger in på
Äldreboendet:
mamma bebor det med sitt utmattade
inlindad i sitt enda livs ljuva lidelse.

Boendet är en ödemark med
fotspår efter fantasidjur
och siestatidens brännande hetta som
gör alla ord outhärdliga.

Mamma, jag är rädd
f
ör tystnaden
som liknar ett bråddjup vi inte
kommer upp ur.

(Dina torra ögon tycks
dundra
)

Lyssna till min orediga röst
som skrapar mot
dessa rutiga vå
ningsplan
dessa golvplattor av asbest
och beröringen av ordet natt.

Jag ber dig att inte falla där
i den uttorkade brunnen
fr
ån botten av den
ber jag dig.

Tolkning: Manni Kössler

Rafael De Armas
Rafael De Armas

Inlindad i dina änglars
avskärmande, mamma,
dina bilder av änglar, i

de som inte steg ned vid
ropet fr
ån din hoplappade röst
d
ärför att diktens benhus ylar
den långa natten igenom
och mellan platanernas blad
lurpassar månen
likt ett djur av obekant
ljus
likt en stillsam oumbärlig fågel.

Det här är världen, mamma. Den här
är det. Förtrollning.
Där finns en försändelse av ljus
som når oss någonstans ifrån
och som vi inte ser.

Hela trädgården flyttar sig glödande i dina ögon
och en mångfärgad uggla avtecknar sig i din hjärna.

Övrigt: tystnad.

Tolkning: Manni Kössler

Rafael De Armas
Rafael De Armas

Jag minns när du tog fram orden
som lera
ur halsen
och kvällen vecklade ut sig
och landskapet fö
rtröttades
mot en rosafärgad horisont
                 larm
fr
ån längst in i viken
och tofsvipornas ö
ronbedövande flykt
n
är de slog med världens vingar.

Tungomålet glider
lite i taget
fram över
bordets
glimmande
keramik
och återstoden av den oskuldsfullhet
med vilken vi betraktade
hur blommorna inne i landskapet
slukade oss.

Och luften befjädrar varje ord
den rör vid
till dess den får oss att betrakta
denna verklighet som redan nu suddas ut
bland Äldreboendets
korridorer.

Ödet ger skall för att du inte
ska vända dig mot spegeln
och dessa
ord hålls uppe av
tunna trå
dar
och vi låter några av dem höja sig ur
luftstrupens djup.

Skeden du håller i är
greppet om Världen
det att du lever,
din dubbla låga.

Tolkning: Manni Kössler

Rafael De Armas
Rafael De Armas

Bland pinjernas toppar
parar sig begärets fåglar.
Vi urskiljer svagt den där ängeln av
dunkel
som väsande sjunker nedåt
med fingrarna likt knivar.

Vilken gral söker dessa händer
i träsket av skräp?

Hur kan man fortsätta tugga på
klöver
ända in till diktens själva
r
ötter
om vi samtidigt ser ditt ansikte
förlorat i osannolika minnen?

Nattens kolossala
ö
gonlock
raderar landskapet.
S
å får tystnadens klor tyst på
allt det som ä
r
eller som tycks vara
alltmedan du tycks ge dig av i tystnad
bakom ö
gonlocken.
(Dagdrömmens gardiner, mamma.)

Vi betraktar med blicken
beslöjade av hundar
och ett svart skum
dränker gårdens blommor
                                           och
häpnaden hos enhörningen
som
betar
vid vattencisternen.

Tolkning: Manni Kössler

Rafael De Armas
Rafael De Armas