Välkommen till åttonde uppdatering!

posted in: uppdatering | 0

Hej!
Poesibladen kan med stor glädje som hedersgäst presentera Jonas Modig, svensk poet och författare. Jonas Modig bidrar med fyra dikter ur sin senaste diktsamling Punkterna på kartan. Hans dikter är tolkade av Fernando Bermúdez och mig. Aurora Gasull har gjort illustrationerna.

Nytt i OUTGIVET/POESI är en svit dikter som jag nyligen skrev mot kriget i Gaza.

Manni Kössler har tolkat dem och Ana María Beaulieu har bidragit med illustrationerna. Lyssna gärna på den spanska originalversionen av dikterna på mitt SoundCloud-konto eller på YouTube:
https://youtube.com/@JuanCarlosPineyro-ti6em?si=UowRWTgvFjs5SVgS

Nytt i OUTGIVET/ESSÄER är texten Den pro-imperialistiska historieskrivningens framväxt i Spanien. Det är en essä där jag tar upp förnekandet av folkmordet på Amerikas ursprungsbefolkning.

I det digitala biblioteket UTANGRÄNSER finns nu min diktsamling Omaka bråddjup tolkad av Ulf Eriksson och med illustrationer av konstnären Ana María Beaulieu.

Om du är intresserad av någon av verken i detta bibliotek kan du beställa dem från poesibladen@poesibladen.com så skickar jag dem till dig.

Jag hoppas att du kommer att hitta något intressant i denna uppdatering och att du vill dela Poesibladen med dina vänner.

Juan Carlos
3/3/2024

Comments are closed.