Välkommen till andra uppdatering!

posted in: uppdatering | 0

Välkommen!

I denna andra uppdateringen har jag glädjen att ha med mig Graciela Curbelo som i HEDERSGÄST presenterar fem dikter: Vintrar, Kroppens minne (I), Stammen (II), Sten till sist och Sjöfarare, översatta av Manni Kössler.

Den 13 augusti 2021 blir det 500 år sedan Tenochtitlan, den gamla aztekernas huvudstad, intogs och förstördes av conquistadorernas frammarsch. I anslutning med denna händelsen finns i INEDITOS min essä Sojuzgamiento y aniquilación de la alteridad (Den andres underkastelse och förintelse) som utgör ett kapitel ur min manuskript Genocidio y esclavitud en Abya Yala (Folkmord och slaveri i Abya Yala).

I VERK presenteras min senaste diktsamling: En otras llamas ardo En otras sangres navego (I en annans eld brinner jag I en annans blod seglar jag).

Juan Carlos
03/07/2021

Comments are closed.